16-min_20211110114714b41.jpg 掛川キウィフルーツカントリー静岡大学_16