18-min_20211110114714ab6.jpg 掛川キウィフルーツカントリー静岡大学_18