11-min_20211110114711b43.jpg 掛川キウィフルーツカントリー静岡大学_11